بر اساس Q و RMR رابطه ای جدید بين سيستمهای طبقهبندی نتایج ارائه شده از آنها در نقاط مختلف دنيا

یاری, غیاث الدین and هدهدی, مریم (2013) بر اساس Q و RMR رابطه ای جدید بين سيستمهای طبقهبندی نتایج ارائه شده از آنها در نقاط مختلف دنيا. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10103640480.pdf

Download (902kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بر اساس Q و RMR رابطه ای جدید بين سيستمهای طبقهبندی نتایج ارائه شده از آنها در نقاط مختلف دنيا
Persian Abstract: روشهای مختلف طبقهبندی مهندسی سنگ، به این دليل که شرایط ناپيوستگیهای تودهسنگ را به گونهای در امتيازدهی خود لحاظ میکنند، همواره به عنوان پایه و اساس طراحی سازهها در چنين محيطهایی مورد استفاده بوده است. از و Q جمله پر کاربردترین روشهای طبقهبندی مهندسی سنگ میتوان به ردهبندیهای اشاره کرد. برای ارزیابی و تعيين مناسب مقادیر این طبقهبندیها، انجام RMR مطالعات زمينشناسی و ژئوتکنيکی ضروری است. در برخی موارد، به دليل عدم مطالعات کافی، روابط و همبستگیهای مناسب بين سيستمهای طبقهبندی سنگ، برای تخمين دقيقترشرایط تودهسنگ، میتواند مورد استفاده قرار گيرد. از این- رو همواره ارائه روابط مناسب بين این دو سيستم طبقهبندی مورد توجه محققين ، و RMR و Q مختلف بوده است. در این تحقيق ضمن اشارهای به ردهبندیهای همچنين مروری بر همبستگیهای ارائه شده بين آنها، بااستفاده از بانک اطلاعات گردآوری شده از مقالات معتبر ارائه شده در نقاط مختلف دنيا، و همچنين عمليات آماری صورت گرفته برروی آنها، یک رابطه جدید با ضریب همبستگی مناسب، بين این دو سيستم طبقه بندی معرفی شده است. ، همبستگی، طبقهبندی RMR ،Q کلمات کلیدي: تودهسنگ،
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 19:01
Last Modified: 05 Apr 2019 19:01
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5076

Actions (login required)

View Item View Item