کاربرد شبيه سازی مونت کارلو در تحليل احتمالاتی روانگرایی

کاسب زاده, جلال and نورزاد, علی and محبوبی, احمدرضا (2013) کاربرد شبيه سازی مونت کارلو در تحليل احتمالاتی روانگرایی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10104961077.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: کاربرد شبيه سازی مونت کارلو در تحليل احتمالاتی روانگرایی
Persian Abstract: تحليل پدیده روانگرایی یکی از چالش برانگيزترین مسائل ژئوتکنيک لرزه ای است که در سالهای اخير توجه بسياری از محققين را به خود جلب کرده است. خسارات زیاد ناشی از این پدیده، محققين را به شناخت بهتر رفتار و آناليز دقيق تر این پدیده ترغيب کرده است. ارزیابی پتانسيل روانگرایی به طور کلی شامل روش های قطعی و روش های احتمالاتی تحليل روانگرایی می باشد. روش های قطعی عليرغم سادگی، قادر به در نظر گرفتن عدم قطعيت ها نمی باشد . با توجه به شرایط خاک و بارگذاری زلزله که ماهيتی تصادفی دارند، تحليل قطعی این پدیده به نظر نمی رسد از دقت کافی برخوردار باشد. تحليل قابليت اطمينان یکی از مناسب ترین روش ها برای در نظر گرفتن عدم قطعيت ها می باشد .این روش ها قادر هستند ميزان عدم قطعيت ها را با توجه درجه اهميت سازه به صورت کمی در طراحی لحاظ کنند. روش شبيه سازی مونت کارلو جزء روش های دقيق آناليز قابليت اطمينان است که سازگاری مناسبی با پدیده های تصادفی مانند زلزله دارد. اگرچه روش قابليت اطمينان روشی مفيد برای تحليل پدیده های ژئوتکنيکی است اما به دليل کمبود اطلاعات آماری و ریاضی، استفاده از این روش برای اغلب مهندسين چندان ساده نيست. در این مقاله با استفاده از روش شبيه سازی مونت کارلو یک مدل احتمالاتی و رابطه ای ساده بين ضریب اطمينان قطعی و احتمال روانگرایی برقرار شده تا بدون نياز به اطلاعات جامع آماری بتوان از مزیت های آناليز قابليت اطمينان بهره جست. Juang et al روش پيشنهادی با دو مدل احتمالاتی توسعه داده شده توسط Idriss . ( و 2012) سازگاری خوبی داشته در عين حال که نسبت به هر دو روش ذکر and Boulanger (2010) شده از دقت بالاتری برخوردار است. کلمات کلیدي: روانگرایی، شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیت، روش قابلیت مدل احتمالاتی ،اطمینان
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:46
Last Modified: 05 Apr 2019 21:46
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5254

Actions (login required)

View Item View Item