کاربرد تفسیر چشمی و طبقه ‌بندی نظارت ‌شده در برآورد شماره منحنی رواناب حوزه آبریز عموقین

اومویی میلان, زیبا and حسینی, یاسر and رمضانی مقدم, جواد and رسول زاده, علی and عبدالعلی زاده, زهرا کاربرد تفسیر چشمی و طبقه ‌بندی نظارت ‌شده در برآورد شماره منحنی رواناب حوزه آبریز عموقین. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

[img] Text
380.pdf

Download (932kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: کاربرد تفسیر چشمی و طبقه ‌بندی نظارت ‌شده در برآورد شماره منحنی رواناب حوزه آبریز عموقین
Persian Abstract: درروشSCS، شمارةمنحنیروانابيكیازپارامترهايموردنيازجهتبراوردميزانرواناباست. باتوجّهبهاينكهمقادیر شماره منحنی در کاربری‌های مختلف متفاوت است، لذا روش‌های مختلف استخراج نقشه کاربری می‌تواند منجر به برآورد مقادیر متفاوت شماره منحنی و پیرو آن مقادیر متفاوت برای مقدار رواناب حوزه آبخیز گردد. هدف از این تحقیق محاسبه شماره منحنی حوزه آبخیز عموقین به دو روش استخراج نقشه پوشش/کاربری اراضيشامل: روش اول استفاده از تفسیر چشمیتصاويرگوگل ارثوروش دوم طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره8Landsat(الگوریتم حداکثر شباهت)است. بعد از تهیه نقشه کاربری به روش های مذکور، نقشه گروههای هیدرولوژیکی خاک تهیهو شماره منحنی رواناب بر اساس جدول SCS و نقشه های کاربری محاسبه شد و در انتها با توجه به مساحت کاربریهای مختلف، مقدار مینگین وزنی شماره محنی حوزه تعیین گردید. کلیه مراحل تحقیق با استفاده از ازسيستماطّلاعاتجغرافيایی وسنجشازدور و در محیطنرم‌افزارهای Arc GIS 10.3 و TERRSET انجام شد. شماره منحنی حوزه به ترتیبدر دو روش استخراج نقشه کاربری اراضیاز طریق تفسیر چشمی 80.84 و به روش طبقه‌بندینظارت‌شده 78.69 بدست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که اولا مقادیر شماره منحنی حوضه آبخیز عموقین در هر دو روش مورد استفاده بالا استکه نشانگر پتانسیل سیل‌خیزی بالا بوده و نیازمند اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب جهت کاهش رواناب می باشد. همچنین مقادیر بدست آمده برای شماره منحنی در هر دو روش اختلافاندکی دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Divisions: Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Subjects > Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Date Deposited: 07 Apr 2019 06:21
Last Modified: 07 Apr 2019 06:21
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6372

Actions (login required)

View Item View Item