اثر مولفه قائم زلزله در تعيين نيروهای وارده بر پوشش تونلهای زیرزمينی با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه

مومن زاده, محمدرضا and منصوری, محمدرضا and نژاد عظیمی, آرمین (2013) اثر مولفه قائم زلزله در تعيين نيروهای وارده بر پوشش تونلهای زیرزمينی با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10100600567.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: اثر مولفه قائم زلزله در تعيين نيروهای وارده بر پوشش تونلهای زیرزمينی با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه
Persian Abstract: ارزیابی دقيق رفتار لرزه ای سازه های زیرزمينی نظير تونلها به دليل رفتار پيچيده دیناميکی خاک و اندرکنش خاک وسازه، نيازمند به تحليلهای دیناميکی غيرخطی میباشد. استفاده از آناليز دیناميکی غيرخطی در شبيهسازی پاسخ لرزهای واقعی سازه، تنها با وجود تاریخچه زمانی شتاب مناسب (سازگار با شرایط خاک محلی سایت) امکان پذیر است. یکی از عواملی که ما را در رساندن به پاسخهای واقعی سازه هنگام وقوع زلزله نزدیک می کند در نظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله در سایت مورد نظر است که در بسياری از مواقع نظير زلزلههای نزدیک گسل اهميت زیادی پيدا میکند. در این مقاله ABAQUS 6 سعی بر این است که با بهره گيری از نرم افزار المان محدود -11-1 سيستم خاک و تونل مدلسازی شده و دو آناليز تاریخچه زمانی روی آن صورت گيرد، به طوریکه یکبار از اثر مولفه قائم زلزله صرفنظر گردد و بار دیگر این اثر لحاظ شود و مقایسهای بين نيروهای به وجود آمده روی پوشش تونل در دو حالت انجام شود. کلمات کلیدي: مولفه قائم زلزله، تونل، اندرکنش خاک و سازه، غیرخطی
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 06:57
Last Modified: 15 Jun 2019 06:57
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6660

Actions (login required)

View Item View Item