توزیع فشار جانبی محرک خاک با خاکریز چسبنده تحت مد دوران حول بالای دیوار

سپهر, سجاد and اوریا, احد (2013) توزیع فشار جانبی محرک خاک با خاکریز چسبنده تحت مد دوران حول بالای دیوار. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101280506.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: توزیع فشار جانبی محرک خاک با خاکریز چسبنده تحت مد دوران حول بالای دیوار
Persian Abstract: روشهای معمول برای محاسبه فشار جانبی خاک روی دیوارهای حائل همچون تئوریهای کولمب و رانکين براساس تئوری حالات حدی ناشی از جابجایی افقی دیوار توسعه داده شده اند. در بيشتر حالتها، حرکت دیوار ترکيبی از جابجایی و دوران دیوار حائل می باشد که در این حالت توزیع فشار جانبی پشت دیوار نيز بستگی به طرز حرکت دیوار خواهد داشت. در این مقاله توزیع فشار جانبی خاک روی دیوار حایل با خاکریز دانه ای وچسبنده در اثر دوران دیوار مورد مطالعه قرار گرفته است. معادلات تعادل براساس مد حرکت دیوار با فرض دوران حول بالای آن و برقراری تعادل حدی خميری براساس معيار گسيختگی موهر کولمب استخراج شده است. نتایج بدست آمده براساس این مد حرکت نشان می دهد که توزیع فشار جانبی خاک برخلاف نتایج رانکين و کولمب تابعی غير خطي در عمق دیوار بوده و شکل توزیع فشار جانبی روی دیوار حایل به صورت یک منحنی می باشد که شکل منحنی تابعی از زاویه اصطکاک داخلی خاک و چسبندگی است. مقادیر برآیند فشارجانبی خاک بدست آمده از این روش بيشتر از برآیند فشار جانبی خاک تئوری رانکين اما کمتر از تئوری کولمب است و نقطه اثر برآیند فشار جانبی خاک نيز بالاتر از یک سوم ارتفاع دیوار قرار می گيردکه تابعی ازچسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک می باشد. کلمات کلیدي: دیوار حائل، فشار جانبی محرک، دوران حول بالای دیوار، زاویه اصطکاک داخلی خاک.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:20
Last Modified: 15 Jun 2019 07:20
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6688

Actions (login required)

View Item View Item