بررسی تاثير سطح آب و تراکم خاک در رفتار لرزهای چاهها 1g با استفاده از آزمایشهای ميز لرزه

شیری, توحید and بهادری, هادی (2013) بررسی تاثير سطح آب و تراکم خاک در رفتار لرزهای چاهها 1g با استفاده از آزمایشهای ميز لرزه. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101771024.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تاثير سطح آب و تراکم خاک در رفتار لرزهای چاهها 1g با استفاده از آزمایشهای ميز لرزه
Persian Abstract: با توجه به اینکه تقاضای جامعه نسبت به مصرف آب تازه و قابل شرب روز به روز افزایش مییابد، به همان ترتيب بهره برداری از منابع طبيعی که یکی از آنها آبهای زیرزمينی میباشد، اهميت حياتی پيدا کرده است. چاهها یکی از مهمترین منابع طبيعی جهت حصول آب میباشد. مهمترین و عمدهترین مشکل چاهها، آسيب چاهها در اثر زلزله است که باعث تخریب یا انسداد آنها میشود. از اینروتوجه به مکانيسم آسيب و خرابی جداره چاه نقش اساسی پيدا میکند. لذا هدف تعيين ميزان اثرپذیری جداره چاه در زلزله میباشد. در این تحقيق یکسری آزمایش مدل ميز لرزه جهت تحليل رفتار لرزهای جداره چاه انجام شده و تاثير عوامل مختلفی از جمله بروز روانگرایی، تراکم و سطح آب زیرزمينی بررسی شده است. خاک مورد استفاده در این آزمایشها ماسه فيروزکوه است. بر روی جداره )و درون توده خاک از شتابسنج و سنسور فشار strain gage چاه از تغيير شکلسنج( آب حفرهای استفاده گردیده است. اطلاعات اوليه و نتایج آزمایشها شامل شتاب ورودی، خمش در جداره چاه در ترازهای مختلف و ميزان نشست خاک به صورت نمودار، گراف و شکل ارائه گردیده است. کلمات کلیدي :چاه آب، لوله جداره چاه، زلزله، میز لرزه، روانگرایی
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:49
Last Modified: 15 Jun 2019 07:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6719

Actions (login required)

View Item View Item