اثربخشی داستان ها و فیلم های اخلاقی معماگونه بر استدلال اخلاقی

عینی, خدیجه and کرامتی, دکتر هادی and حسن آبادی, دکتر حمیدرضا (2016) اثربخشی داستان ها و فیلم های اخلاقی معماگونه بر استدلال اخلاقی. In: The 2nd National Conference on School psychology - 2016.

[img] Text
0268.pdf

Download (785kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثربخشی داستان ها و فیلم های اخلاقی معماگونه بر استدلال اخلاقی
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی داستان ها و فیلم های اخلاقی معماگونه بر رشد استدلال اخلاقی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی صورت گرفت. آزمودنیهای این پژوهش شامل(30 نفر) دختر پایه ی دوم راهنمایی شهر نورآباد لرستان بودن. آزمودنیها به شیوه ی تصادفی از پنج مدرسه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات در پیش آزمون و پس آزمون از ابزار مصاحبه قضاوت های اخلاقی کلبرگ (MJI) برای اندازه گیری قضاوت اخلاقی و از داستان های معماگونه ی اخلاقی محقق ساخته و فیلم های معماگونه ی اخلاقی کلبرگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازشاخص های آمار توصیفی از قبیل (محاسبه فراوانی، نمودار، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی تحلیل واریانس یک راهه (کرت خرد شده) استفاده شد. نتایج تحقیقات نشان داد داستان های معماگونه ی اخلاقی و فیلم های تربیتی باعث افزایش قضاوت اخلاقی دانش آموزان می شود. از بین دو روش (داستان و فیلم) فیلم های تربیتی بیشترین تأثیر را داشته است..
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:55
Last Modified: 23 Oct 2019 05:55
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10009

Actions (login required)

View Item View Item