بررسی و تحلیل دامنه عدم قطعیت تغییرات آینده درجه حرارت در زیر حوزه کوشک آباد، استان همدان

نظری پویا, هادی (2018) بررسی و تحلیل دامنه عدم قطعیت تغییرات آینده درجه حرارت در زیر حوزه کوشک آباد، استان همدان. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (بررسی و تحلیل دامنه عدم قطعیت تغییرات آینده درجه حرارت در زیر حوزه کوشک آباد، استان همدان)
wms97_UMA2018P117T10_FullPaperSubmission.pdf

Download (322kB)

Abstract

در بررسی تغییرات اقلیمی عدم قطعيت هاي مختلفي بر نتايج نهايي تأثير مي گذارند که در نظر نگرفتن عدم قطعيت هاي مرتبط با مباحث تغيير اقليم در مطالعات، مي تواند نتايج غير واقعي را به تصميم گيرندگان تحميل کند. دراين تحقيق تأثير عدم قطعيت خروجی های15مدل اقلیمی AOGCM بر روی تغییرات آینده درجه حرارت در زیرحوزه کوشک آباد با تحلیل آمار واطلاعات داده های روزانه درجه حرارت ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه همدان مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته. پس از ارزیابی توانمندی مدل آماری LARS-WG درشبیه سازی اقلیم دوره پایه2010-1981 مقادیر آینده درجه حرارت ریز مقیاس نمایی گردید. در تحلیل عدم قطعیت مربوط به مدل- سناریو، از بین 15 مدل اقلیمی سه مدل گردش عمومی جو MPEH5‘ HADCM3 و IPCM4 به روش وزنی انتخاب شد و مقدار متوسط دمای ماهانه، فصلی و سالانه تحت دو سناریوی، A2 وB1 برای دوره‌ 2065- 2045 تعیین گردید. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم قطعیت‌های فراوانی در برآورد متوسط دمای ماهانه، فصلی و سالانه در منطقه برای دوره‌های آتی وجود دارد. تغییرات متوسط درجه حرارت فصلی نشان می‌دهد که در بدترين شرايط آينده در سناریوی A2، متوسط افزایش دمای ماهانه 63/2 درجه سانتی‌گراد در فصل تابستان و طبق سناریوی B1، متوسط افزایش دما 16/2 درجه سانتی‌گراد در فصل تابستان خواهد بود.بررسی منحنی های تابع چگالی احتمال نرمال متوسط دما نیز نشان ‌دهنده تغییر و افزایش متوسط دمای سالانه منطقه طبق دو مدل اقلیمی HADCM وMPEH5 تحت سناریوی A2 برای دوره آتی 2065-2045 است. واژگان كليدي: عدم قطعیت ، مدل اقلیمی ، سناریو اقلیمی ، تغيير اقليم

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی و تحلیل دامنه عدم قطعیت تغییرات آینده درجه حرارت در زیر حوزه کوشک آباد، استان همدان
Persian Abstract: در بررسی تغییرات اقلیمی عدم قطعيت هاي مختلفي بر نتايج نهايي تأثير مي گذارند که در نظر نگرفتن عدم قطعيت هاي مرتبط با مباحث تغيير اقليم در مطالعات، مي تواند نتايج غير واقعي را به تصميم گيرندگان تحميل کند. دراين تحقيق تأثير عدم قطعيت خروجی های15مدل اقلیمی AOGCM بر روی تغییرات آینده درجه حرارت در زیرحوزه کوشک آباد با تحلیل آمار واطلاعات داده های روزانه درجه حرارت ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه همدان مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته. پس از ارزیابی توانمندی مدل آماری LARS-WG درشبیه سازی اقلیم دوره پایه2010-1981 مقادیر آینده درجه حرارت ریز مقیاس نمایی گردید. در تحلیل عدم قطعیت مربوط به مدل- سناریو، از بین 15 مدل اقلیمی سه مدل گردش عمومی جو MPEH5‘ HADCM3 و IPCM4 به روش وزنی انتخاب شد و مقدار متوسط دمای ماهانه، فصلی و سالانه تحت دو سناریوی، A2 وB1 برای دوره‌ 2065- 2045 تعیین گردید. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم قطعیت‌های فراوانی در برآورد متوسط دمای ماهانه، فصلی و سالانه در منطقه برای دوره‌های آتی وجود دارد. تغییرات متوسط درجه حرارت فصلی نشان می‌دهد که در بدترين شرايط آينده در سناریوی A2، متوسط افزایش دمای ماهانه 63/2 درجه سانتی‌گراد در فصل تابستان و طبق سناریوی B1، متوسط افزایش دما 16/2 درجه سانتی‌گراد در فصل تابستان خواهد بود.بررسی منحنی های تابع چگالی احتمال نرمال متوسط دما نیز نشان ‌دهنده تغییر و افزایش متوسط دمای سالانه منطقه طبق دو مدل اقلیمی HADCM وMPEH5 تحت سناریوی A2 برای دوره آتی 2065-2045 است. واژگان كليدي: عدم قطعیت ، مدل اقلیمی ، سناریو اقلیمی ، تغيير اقليم
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 18 Oct 2018 12:36
Last Modified: 18 Oct 2018 12:36
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/1001

Actions (login required)

View Item View Item