مقایسۀ اختلالات روانشناختی والدین دانش¬آموزان دارای لکنت زبان و فاقد لکنت

احمدی طهور سلطانی, محسن and جعفری, عیسی and قادری, جعفر and عرفانی, نصرالله مقایسۀ اختلالات روانشناختی والدین دانش¬آموزان دارای لکنت زبان و فاقد لکنت. In: The 2nd national conference on school Psychology - 2016.

[img] Text
01.pdf

Download (964kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: مقایسۀ اختلالات روانشناختی والدین دانش¬آموزان دارای لکنت زبان و فاقد لکنت
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف مقايسه اختلالات روانشناختي والدين دانش‏آموزان دارای لکنت زبان و فاقد لکنت شهر همدان در سال 92-1391 انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع علي مقايسه اي است. آزمودني هاي پژوهش متشکل از 60 والد (30 والد دانش‏آموزان لکنتي، 30 والد دانش‏آموزان عادي ) بودند که والدين دانش‏آموزان دارای لکنت با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند و والدين دانش‏آموزان فاقد لکنت به شکل تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها عبارت بود از پرسشنامه SCL-90. جهت تحليل داده ها از روش تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد. نتایج نشان داد بين گروه ها در متغيرهاي وسواس- اجباري (37/5=F، 024/0>P)، حساسيت در روابط متقابل (69/12=F، 001/0>P)، افسردگي (62/10=F، 002/0>P)، اضطراب (31/13=F، 001/0>P)، پرخاشگري (63/19=F، 001/0>P)، ترس مرضي (85/9=F، 003/0>P) ، روان گسسته گرايي (09/6 =F، 017/0>P) تفاوت معنادار وجود دارد و در متغيرهاي شکايات جسماني و افکار پارانوئيدي تفاوت معناداري وجود ندارد (05/0<p). به طور کلی یافته¬ها حاکی از این است که بین سلامت روان والدین دانش‏آموزان دارای لکنت زبان و فاقد لکنت زبان تفاوت معنی¬داری وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:54
Last Modified: 23 Oct 2019 05:54
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10012

Actions (login required)

View Item View Item