هنجاریابی مقیاس انگیزه و اشتیاق تحصیلی مارتین با روش مدل سازی معادله ساختاری بر روی دانش‏ آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

اسبقی, مریم and طالبی, هوشنگ and عابدی, احمد and منشئی, غلامرضا and فروغی, احمدعلی (2016) هنجاریابی مقیاس انگیزه و اشتیاق تحصیلی مارتین با روش مدل سازی معادله ساختاری بر روی دانش‏ آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
03.pdf

Download (595kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: هنجاریابی مقیاس انگیزه و اشتیاق تحصیلی مارتین با روش مدل سازی معادله ساختاری بر روی دانش‏ آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
Persian Abstract: این پژوهش با هدف هنجاریابی مقیاس انگیزه و اشتیاق تحصیلی مارتین بر روی دانش‏آموزان دختر دوره متوسطه شهر انجام شد.طرح تحقیق شامل طرح دو گروهی آزمایش و کنترل و اجرای پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماري پژوهش شامل كليه دانش‏آموزان دختر دبيرستان¬هاي شهر تهران در سال تحصيلي 94-1393بود.نمونه شامل 297 دانش‏آموزان از پایه دوم دبیرستان که با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع¬آوری داده¬ها، از مقیاس انگیزش و اشتیاق تحصیلی مارتین 2012 استفاده شد.تجزیه تحلیل داده ها، از شاخص های متعارف روان سنجی(روایی-پایایی- جداول هنجار)استفاده شد. نتایج هنجاریابی مقیاس انگیزه و اشتیاق تحصیلی مارتین نشان داد که با هر چهار روش روایی ملاکی و روایی صوری و روایی محتوایی، همبستگی هر سؤال با نمره کل، معادله ساختاری، روایی مقیاس مورد تایید بود. همچنین پایایی کلی و پایایی متغیرهای یازدگانه مقیاس مارتین، مورد تایید ‌بود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:58
Last Modified: 23 Oct 2019 05:58
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10014

Actions (login required)

View Item View Item