نقش تعهد سازمانی، تعارض کار – خانواده و استرس شغلی در پیش بینی رضایت شغلی معلمان زن شهرستان مشگین شهر

اصل اناری, روح اله and شکراللهی, رقیه (2016) نقش تعهد سازمانی، تعارض کار – خانواده و استرس شغلی در پیش بینی رضایت شغلی معلمان زن شهرستان مشگین شهر. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
05.pdf

Download (981kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش تعهد سازمانی، تعارض کار – خانواده و استرس شغلی در پیش بینی رضایت شغلی معلمان زن شهرستان مشگین شهر
Persian Abstract: چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تعهد سازمانی، تعارض کار- خانواده و استرس شغلی در پیش بینی رضایت شغلی معلمان زن انجام گرفته است. در یک پژوهش توصیفی- همبستگی 196 نفر از معلمان زن مقاطع مختلف شهرستان مشگین شهر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر (1990)، تعارض کار- خانواده کارلسون(2000)، استرس شغلی وندردوف (1998) و رضایت شغلی 1969) JDI ) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش های ضریب همبستگی پپیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی، تعارض کار- خانواده و استرس شغلی رابطه مثبت و بین تعارض کار- خانواده و رضایت شغلی، استرس شغلی و رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تعارض کار- خانواده، تعهد سازمانی و استرس شغلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین، یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دادکه تعهد سازمانی (8/13 درصد) به طور مثبت و تعارض کار- خانواده (1/12- درصد) و استرس شغلی( 2/11- درصد) به طور منفی رضایت شغلی را پیش بینی می کنند؛ که در این میان، تأثیر تعهد سازمانی از دیگر عوامل بیشتر است. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که استرس شغلی، تعارض کار- خانواده و به وبژه تعهد سازمانی از عوامل تأثیر گذار در رضایت شغلی می باشند. لذا توجه به این عوامل می تواند در ارتقاء رضایت شغلی کارکنان حائز اهمیت باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:59
Last Modified: 23 Oct 2019 05:59
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10016

Actions (login required)

View Item View Item