اثربخشی برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان

اسبقی, مریم and طالبی, هوشنگ and عابدی, احمد and منشئی, غلامرضا and فروغی, احمدعلی (2016) اثربخشی برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
014.pdf

Download (593kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثربخشی برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان
Persian Abstract: پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران انجام شد.روش پژوهش شبه آزمایشی دو گروهی آزمایش و کنترل و اجرای پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری بود.جامعه آماريشامل كليه دانش‏آموزان دختر دبيرستان¬هاي شهر تهران در سال تحصيلي 94-1393بود.حجم نمونه جهت گزینش از بین دانش‏آموزانی که در مقیاس های پرسشنامه مارتین نمره پایین گرفتند 44 نفر به تصادف انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل (هر گروه 22 نفر) گمارده شدند.نتیجه گیری؛ جهت اثربخشی برنامه شناختی رفتاری مارتین،آزمون تحليل واريانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.نتایج نشان داد بین نمره های پیش آزمون،پس آزمون و آزمون پیگیری عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد(041/0 = p ). لذا آموزش برنامه شناختی-رفتاری مارتین بر عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان در سه حالت (دوره زمانی) در دو گروه آزمایش و کنترل تاثیر معناداری داشته است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:04
Last Modified: 23 Oct 2019 06:04
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10025

Actions (login required)

View Item View Item