ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر

عرب نژاد, شادی and جعفری قلعه بیگ, سهیلا (2016) ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر. In: The 2nd National Conference on School psychology - 2016.

[img] Text
0281.pdf

Download (725kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين راهبردهای تنظیم هیجانی با فرسودگی تحصیلی در بين دانش آموزان دختر بود. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر دوره اول مقطع متوسطه مدارس شهر بجنورد در سال تحصيلي 95-1394 بودند. از بين جامعه آماري مذکور، 120 نفر دانش آموز از طريق نمونه¬گيري خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخاب شدند. براي جمع¬آوري اطلاعات از پرسشنامه¬هاي راهبردهای تنظیم هیجانی گراس و جان (2003) و فرسودگی تحصیلی سالملا- آرو و ناآناتن (2005) استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده¬ها از آزمون¬هاي ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون به شيوه گام به گام استفاده شد. نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بين ارزیابی مجدد به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی مثبت با فرسودگی تحصیلی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و بین فرونشانی به عنوان یک راهبرد تنظیم هیجانی منفی با فرسودگی تحصیلی ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که ارزیابی مجدد به بصورت منفی قادر به پیش بینی فرسودگی تحصیلی و فرونشانی به صورت بصورت مثبت قادر به پيش بيني و تبيين معنادار فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر بودند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:08
Last Modified: 23 Oct 2019 06:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10036

Actions (login required)

View Item View Item