رابطه سبک های اسنادی و خشم چند بعدی در دانش آموزان دختر و پسر

عطادخت, اکبر and مجدی, نورالدین and اصغری, عباس and بهبویی, ساناز (2016) رابطه سبک های اسنادی و خشم چند بعدی در دانش آموزان دختر و پسر. In: The 2nd National Conference on School psychology - 2016.

[img] Text
0285.pdf

Download (602kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه سبک های اسنادی و خشم چند بعدی در دانش آموزان دختر و پسر
Persian Abstract: پژوهش حاضر جهت تعیین رابطه سبک¬های اسنادی و خشم چندبعدی در دانش¬آموزان صورت گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که جامعه آماری آن¬را دانش¬آموزان مقطع سوم دبیرستان و پیش¬دانشگاهی تشکیل داده بودند و از میان آن¬ها 75 نفر به صورت نمونه¬گیری تصادفی خوشه¬ای انخاب شدند. برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه سبک¬های اسنادی (ASQ) پترسون و خشم چند¬بعدی (MAI) سیگل و برای تجزیه و تحلیل نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان دادندکه سبک¬های اسنادی ترکیبی مثبت با خشم چند بعدی و همه مولفه¬های آن، به جز خشم بیرونی رابطه منفی معنی¬دار و با نگرش خصمانه رابطه مثبت معنادار دارد. سبک¬های اسنادی ترکیبی منفی نیز با خشم چند بعدی رابطه مثبت و معنی¬دار داشت. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که سبک های اسنادی ترکیبی منفی ۷ درصد و سبک های اسنادی ترکیبی مثبت ۱۹ درصد از کل واریانس خشم چند بعدی را تبیین می¬کند. سبک های اسنادی نقش مهمی در آسیب شناسی خشم ایفا می¬کند و می-تواند در شناخت بیشتر و بهتر این هیجان پیچیده که اغلب منجر به پیامدهای ناگواری می¬شود موثر واقع شود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:10
Last Modified: 23 Oct 2019 06:10
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10040

Actions (login required)

View Item View Item