رابطه سبك هاي دلبستگي و احساس تنهايي در دانش آموزان

عطادخت, اكبر and حضرتي ساقصلو, شيوا and مجدي, نورالدين and جعفری, عیسی (2016) رابطه سبك هاي دلبستگي و احساس تنهايي در دانش آموزان. In: The 2nd National Conference on School psychology - 2016.

[img] Text
0290.pdf

Download (593kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه سبك هاي دلبستگي و احساس تنهايي در دانش آموزان
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه احساس تنهايي و سبك¬هاي دلبستگي (ايمن، اجتنابي و دوسوگرا) در دانش¬آموزان بود. پژوهش حاضر يك پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود كه جامعه آماري آن را دانش¬آموزان دوره ابتدایی شهر اردبيل در محدوده سني 9 تا 11 سال كه در سال تحصيلي 95-94 مشغول به تحصيل بودند، تشكيل داده بودند که از بین آن¬ها 80 دانش¬آموز به روش نمونه گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. براي جمع¬¬آوري داده¬ها از پرسشنامه سبك¬هاي دلبستگي و احساس تنهايي استفاده شد. نتايج نشان داد بين سبك دلبستگي ايمن و احساس تنهايي رابطه منفي معني¬دار و بين سبك دلبستگي¬هاي اجتنابي و دوسوگرا با احساس تنهايي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بنابراين بر اساس يافته¬هاي پژوهش مي¬توان نتيجه گرفت كه سبك دلبستگي و كيفيت آن يك عامل بسيار مهم در رشد كودك و روابط بین فردی او مي¬باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:12
Last Modified: 23 Oct 2019 06:12
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10045

Actions (login required)

View Item View Item