بررسی رابطه بین هوش معنوی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان دهاقان

علی پور دهاقانی, فاطمه and شکفته, صدیقه(آزیتا) and عسگری زاده, علیرضا (2016) بررسی رابطه بین هوش معنوی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان دهاقان. In: The 2nd National Conference on School psychology - 2016.

[img] Text
0295.pdf

Download (582kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه بین هوش معنوی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان دهاقان
Persian Abstract: این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش معنوی بر رشد اجتماعی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان دهاقان صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که با استفاده از پرسشنامه هوش معنوی گینک و رشد اجتماعی وایتزمن به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین هوش معنوی دانش آموزان مورد مطالعه مقدار 76/2 بدست آمده است که نشان دهنده برخوردای دانش آموزن از وضعیت نسبتا خوبی هوش معنوی است. میانگین مقیاس رشد اجتماعی دانش آموزان نیز 79/15 را نشان می دهد که میزان رشد اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه خوب است.نتایج وضعیت رشد اجتماعی دانش آموزان دختر نشان می دهد که از بین30 نفر مورد مطالعه، 9 نفر از دانش آموز مورد مطالعه از لحاظ رشد اجتماعی در حد متوسط و 21 نفر از لحاظ رشد اجتماعی در وضعیت خوبی هستند. نتایج آزمون همبستگی بین متغیر رشد اجتماعی و چهار متغیر تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی بدین صورت است که برای هر چهار متغیر، مقدار سطح معناداری از میزان خطای 05/0 بزرگتر است، بنابر این با احتمال 95 درصد اطمینان می توان گفت که بین متغیر رشد اجتماعی و متغیرهای فکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان دهاقان ارتباط و همبستگی معنادار و مثبتی وجود ندارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:14
Last Modified: 23 Oct 2019 06:14
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10050

Actions (login required)

View Item View Item