نقش سرسختی روان شناختی و تاب آوری در پیش بینی خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستانی

فیض اللهی, سارا (2016) نقش سرسختی روان شناختی و تاب آوری در پیش بینی خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستانی. In: The 2nd National Conference on School psychology - 2016.

[img] Text
0301.pdf

Download (713kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش سرسختی روان شناختی و تاب آوری در پیش بینی خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستانی
Persian Abstract: خودکارآمدی، تاب آوری و تصور فرد از توانایی های خود بر پیامدهای روان شناختی مؤثر می باشد و باعث کاهش استرس های روان شناختی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر می شود. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سرسختی روان شناختی و تاب آوری در پیش بینی خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستانی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دبیرستانی اردبیل در سال تحصیلی94-93 تشکیل می دهند. آزمودنی های پژوهش شامل 200 دانش آموز بود که از میان جامعه آماری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه زمینه یابی دیدگاههای شخصی، تاب آوری و خودکارآمدی استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بین سخت رویی، تاب آوری با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد (01/0>P). بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیری در حدود 21 درصد از واریانس خودکارآمدی در دانش آموزان توسط سخت رویی و تاب آوری تبیین شد و این دو مؤلفه به عنوان قویترین پیش بین خود کارآمدی هستند. نتایج نشان داد که افراد سخت رو در برخورد با مسائل از خودکارآمدی و سلامت روان بیشتری برخوردارند. بنابراین به نظر می¬رسد که رشد تاب آوری متأثر از نحوه استفاده از خودکارآمدی، نحوه ارزیابی موقعیت¬ها و رویکرد مقابله¬ای خاص می¬باشد. همچنین باورهای خودکارآمدی بالا، مانع از تأثیرات فشار زا می شوند و کارکردهای نظام ایمنی بدن را افزایش می دهند. در واقع خودکارآمدی بالا سبب می شود تا فرد در مواجهه با مشکلات، خود را توانمنمد ببیند و در نتیجه تلاش های بیشتری برای مقابله و کنار آمدن با مشکلات انجام دهد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:21
Last Modified: 23 Oct 2019 06:21
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10056

Actions (login required)

View Item View Item