بررسي رابطة نگرش ديني و سبكهاي مقابلهاي با سلامت روان در بين دانش آموزان دختر ناحيه 3 تبريز

كرامتي, دكتر هادي and اعظمي, ليلا (2016) بررسي رابطة نگرش ديني و سبكهاي مقابلهاي با سلامت روان در بين دانش آموزان دختر ناحيه 3 تبريز. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0322.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسي رابطة نگرش ديني و سبكهاي مقابلهاي با سلامت روان در بين دانش آموزان دختر ناحيه 3 تبريز
Persian Abstract: پژوهش حاضر به بررسي رابطه نگرش ديني و سبكهاي مقابله اي با سلامت روانی در بین ر دختران دانش‏آموز دوره متوسطه ناحیه 3 شهر تبریز می پردازد. به همین منظور تعداد 380 نفرنمونه از دانش‏آموزان دختر ناحیه 3 شهر تبریز بانمونه گیری تصاذفی انتخاب شدند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه نگرش دینی و سبک-های مقابله ای با سلامت روان بود. و به همین جهت برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سبک¬هاي مقابله اي (CISS) اندلر و پارکر (1990) ، پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ (1982 (GHQ-28) و پرسشنامه نگرش دینی خداياري فرد و غباري بناب استفاده گردید. سرانجام داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد راهبرد مقابله ای هیجان مدار و نمره کل سلامت روان منفی و معنادار بود (44/0(r= - رابطه راهبرد مقابله ای مسأله مدار با سلامت روان مثبت و معنادار (148/0) و بین سلامت روان و دینداری رابطه(22/0) معنادار بود. نتایج حاصل از اجرای آزمون آماری رگرسیون معادله پیش بینی بیشترین سهم را سبک مقابله ای مسأله مدار دارد. از بین متغیرهای پژوهش سبک هیجان مدار، سبک مسأله مدار و نگرش دینداری توانستند 17/0 درصد از واریانس سلامت روان را پیش بینی کنند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که مداخلات و آموزش هایی که بر نگرش دینی و شیوه های مقابله ای تمرکز کند می تواند در جهت ارتقای سلامت روان دانش‏آموزان مفید باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:34
Last Modified: 23 Oct 2019 06:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10078

Actions (login required)

View Item View Item