بررسي روابط غیرخطی در الگوي رودخانه بین طول قوس باشعاع و زاویه مرکزی پيچانرود، مطالعه موردی رودخانه دویرج

اسلامی, زهرا and عبدالهی, خدایار (2018) بررسي روابط غیرخطی در الگوي رودخانه بین طول قوس باشعاع و زاویه مرکزی پيچانرود، مطالعه موردی رودخانه دویرج. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (بررسي روابط غیرخطی در الگوي رودخانه بین طول قوس باشعاع و زاویه مرکزی پيچانرود، مطالعه موردی رودخانه دویرج)
wms97_UMA2018P126T3_FullPaperSubmission.pdf

Download (342kB)

Abstract

بررسی الگوی مورفولوژیکی رودخانه ها برای درک شرایط کنونی و پتانسل تغییرات احتمالی آن ها در آینده ضروری می باشد و از این طریق می توان عکس العمل آن ها را نسبت به تغییرات طبیعی یا اقدامات ناشی از طرح های اصلاحی پیش بینی نمود. هدف از این مطالعه تعیین روابط غیر خطی بین طول قوس با شعاع و زاویه مرکزی پیچانرود رودخانه دویرج و بررسی الگوی پیچان رودی در این رودخانه می باشد. در این مطالعه با برازش معادلات غیر خطی بین پارامترها مشخص گردید . نتایج برازش مدلهای نشان داد که طول قوس رودخانه با شعاع قوس رابطه¬ی همبستگی بالاتری نسبت به زاویه مرکزی دارد و همچنین دارای ضریب همیستگی بالاتر و میزان خطا کمتری می با شد و مقادیر باقیمانده های برازش شده برای رابطه بین شعاع قوس و طول قوس، دامنه کمتر و حدود متعادلتری نسبت به زاویه مرکزی و طول قوس دارد. همچنین بررسی خصوصیات ریخت شناسی رودخانه نشان مي دهد براساس شاخص زاویه مرکزی، الگوی پیچان رودی رودخانه از نوع مآندری توسعه یافته می¬¬باشد، ممکنست اين ويژگيها به الگوی ريختی نیز مرتبط باشد که به مطالعات بيشتر نياز دارد . واژگان کلیدی: پيچانی شدن رودخانه، الگوی مورفولوژیکی، مئآندری توسعه یافته، رودخانه طبيعي

Item Type: Conference or Workshop Item (Speech)
Persian Title: بررسي روابط غیرخطی در الگوي رودخانه بین طول قوس باشعاع و زاویه مرکزی پيچانرود، مطالعه موردی رودخانه دویرج
Persian Abstract: بررسی الگوی مورفولوژیکی رودخانه ها برای درک شرایط کنونی و پتانسل تغییرات احتمالی آن ها در آینده ضروری می باشد و از این طریق می توان عکس العمل آن ها را نسبت به تغییرات طبیعی یا اقدامات ناشی از طرح های اصلاحی پیش بینی نمود. هدف از این مطالعه تعیین روابط غیر خطی بین طول قوس با شعاع و زاویه مرکزی پیچانرود رودخانه دویرج و بررسی الگوی پیچان رودی در این رودخانه می باشد. در این مطالعه با برازش معادلات غیر خطی بین پارامترها مشخص گردید . نتایج برازش مدلهای نشان داد که طول قوس رودخانه با شعاع قوس رابطه¬ی همبستگی بالاتری نسبت به زاویه مرکزی دارد و همچنین دارای ضریب همیستگی بالاتر و میزان خطا کمتری می با شد و مقادیر باقیمانده های برازش شده برای رابطه بین شعاع قوس و طول قوس، دامنه کمتر و حدود متعادلتری نسبت به زاویه مرکزی و طول قوس دارد. همچنین بررسی خصوصیات ریخت شناسی رودخانه نشان مي دهد براساس شاخص زاویه مرکزی، الگوی پیچان رودی رودخانه از نوع مآندری توسعه یافته می¬¬باشد، ممکنست اين ويژگيها به الگوی ريختی نیز مرتبط باشد که به مطالعات بيشتر نياز دارد . واژگان کلیدی: پيچانی شدن رودخانه، الگوی مورفولوژیکی، مئآندری توسعه یافته، رودخانه طبيعي
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 18 Oct 2018 12:39
Last Modified: 18 Oct 2018 12:39
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/1008

Actions (login required)

View Item View Item