اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش مولفه های بهزیستی روانشناختی در دانش ‏آموزان متوسطه

کریمی, کامبیز (2016) اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش مولفه های بهزیستی روانشناختی در دانش ‏آموزان متوسطه. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0330.pdf

Download (606kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش مولفه های بهزیستی روانشناختی در دانش ‏آموزان متوسطه
Persian Abstract: مولفه های بهزیستی روانشناختی، از مهم ترین سازه های روانشناسی می باشد که نقش کلیدی در سلامت روان افراد ایفا می کند. در این پژوهش آموزش مهارت های مدیریت استرس، به منظور افزایش شاخصه های بهزیستی روانشناختی در دانش‏آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش‏آموزان دبیرستانی شهر کرج بودند، که از بین آنها 40 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. ابزار پژوهش شامل فرم کوتاه 18 سوالی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف بود. مداخله ی آزمایشی بر روی گروه آزمایش، طی 8 جلسه ی 60 دقیقه ای انجام گردید. نتایج آزمون T مستقل، تفاوت معناداری را در نمره ی کل بهزیستی روانشناختی بین گروه آزمایش و گروه گواه (P= 0/001 و t= 9/95) نشان داد. به منظور بررسی تاثیر آموزش مدیریت مهارت های استرس بر مولفه های بهزیستی روانشناختی از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد. که نتایج تحلیل، وجود تفاوت معنادار بین مولفه های بهزیستی روانشناختی را در گروه آزمایش و گواه نشان داد. تسلط بیشتر بر مهارت های کنترل استرس، می تواند بهزیستی روانشناختی بالاتری را در پی داشته باشد که این امر به نوبه ی خود منجر به بهبود عملکرد افراد شود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:38
Last Modified: 23 Oct 2019 06:38
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10086

Actions (login required)

View Item View Item