رابطه کمالگرایی و تفکرات غیر منطقی با شادکامی در معلمان شهر زنجان

انتصار فومنی, غلامحسین and رحمانی, احمد and صالحی, جواد (2016) رابطه کمالگرایی و تفکرات غیر منطقی با شادکامی در معلمان شهر زنجان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
034.pdf

Download (945kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه کمالگرایی و تفکرات غیر منطقی با شادکامی در معلمان شهر زنجان
Persian Abstract: شادكامي هدف نهايي و مشترك همة انسانها است و همه در تلاش براي رسيدن به آن مي باشند. یکی از موانع موجود در این راه، تفکرات غیرمنطقی است. همچنین کمالگرایی به عنوان یکی از انواع تفکرات غیر منطقی میتواند شادکامی را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه کمالگرایی و تفکرات غیرمنطقی با شادکامی در معلمان مي باشد. اين پژوهش از نوع همبستگی بوده و روش نمونه گيري طبقه ای- تصادفی می باشد. با توجه به حجم جامعه آماری که 2788 نفر معلم می باشد، و با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه 283 نفر تعیین شد که با رعایت نسبت زن و مرد در دو گروه نمونه، شامل:187 زن و 96 مرد در گروه معلمان می باشند. ازپرسشنامه شادكامي آكسفورد، مقیاس کمالگرایی چند بعدی تهران و آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز برای اندازه¬گیری متغیرها استفاده شد. با استفاده از آزمون معناداری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان داد بین تفکرات غیر منطقی با شادکامی در معلمان، رابطه معکوس معنادار وجود داردp<0/01)). بین کمالگرایی با شادکامی در معلمان رابطه ی مستقیم معنادار وجود دارد p<0/01)) و تفکرات غیر منطقی و کمالگرایی خودمدار می توانند شادکامی را پيش بيني نمایند p<0/01)). پژوهشگر نتیجه گرفت که بین کمالگرایی و تفکرات غیرمنطقی با شادکامی رابطه وجود دارد. یعنی با افزایش تفکرات غیرمنطقی، شادکامی کاهش یافته و با افزایش کمالگرایی، شادکامی افزایش می یابد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 03 Dec 2019 05:45
Last Modified: 03 Dec 2019 05:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10120

Actions (login required)

View Item View Item