نقش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش ‏آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

پرزور, پرویز and صبحی قراملکی, ناصر and آقاجانی, سیف الله and یاقوتی زرگر, حسن (2016) نقش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش ‏آموزان دارای اختلال یادگیری خاص. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
065.pdf

Download (875kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش‏ آموزان دارای اختلال یادگیری خاص
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دارای اختلال یادگیری خاص می باشد. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را كليه ي دانش‏آموزان مبتلا به ناتواني های يادگيري مراجعه كننده به مراكز اختلالات يادگيري شهر اردبیل در سال تحصیلی 94-93 تشکیل دادند. از جامعه ي ياد شده با توجه به هدف پژوهش نمونه اي به حجم 100 نفر انتخاب شد. جهت اندازه گیری حافظه کوتاه مدت و بلند مدت از پرسشنامه اسمیت، دلاسالا، لاژیه و مایلار استفاده شد. سنجش عملکرد تحصیلی با توجه به معدل دانش‏آموزان انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد حافظه کوتاه مدت و بلند مدت با عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دارای اختلال یادگیری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(001/0p<). همچنین بین سن و عملکرد حافظه کوتاه مدت رابطه مثبت و معنی داری وجود نداشت، اما بین سن و عملکرد حافظه بلند مدت رابطه مثبت و معنی داری وجود مشاهده شد. بنابر نتایج این پژوهش، می توان گفت که استفاده از راهکارهای تقویت حافظه از جمله تکرار و تمرین، مرور ذهنی و سازماندهی می تواند عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دارای اختلال یادگیری خاص را تا حد زیادی ارتقا بخشد. لذا آموزگاران می توانند با آموزش راهبردهای لازم به تقویت هر دو حافظه کوتاه مدت و بلند مدت در این گروه از دانش‏آموزان اقدام نمایند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:09
Last Modified: 05 Nov 2019 11:09
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10151

Actions (login required)

View Item View Item