رابطه کیفیت زندگی با انگیزش پیشرفت در دانش ‏آموزان پسر پایه دوم دوره دوم مدارس ناحیه 2 اردبیل

پور سلیم, حسن and مرادی, مسعود and آزاد بخت, یوسف (2016) رابطه کیفیت زندگی با انگیزش پیشرفت در دانش ‏آموزان پسر پایه دوم دوره دوم مدارس ناحیه 2 اردبیل. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
066.pdf

Download (971kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه کیفیت زندگی با انگیزش پیشرفت در دانش‏ آموزان پسر پایه دوم دوره دوم مدارس ناحیه 2 اردبیل
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی با انگیزش پیشرفت در دانش‏آموزان پسر پایه دوم دوره دوم مدارس ناحیه 2 اردبیل می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _ هم بستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش‏آموزان پایه دوم دوره دوم مدارس ناحیه 2 اردبیل می باشند که در سال تحصیلی 95-94مشغول به تحصیل می باشند. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول تاباچینیک (n≥8m+50) استفاده شد که بر مبنای آن حداقل حجم نمونه 90 نفر برآورد شد که با بیش برآورد 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نمونه مورد نظر با استفاده روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. بدین صورت که از بین کلیه مدارس سه مدرسه و از هر مدرسه دو کلاس و از هر کلاس 20 نفر به صورت تصادفی به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند.ابزار پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس برای نمونه گیری انتخاب شدند به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت آمار توصیفی از شاخص های آمار توصیفی و در قسمت آمار استنباطی از آزمون پیرسون استفاده شد.نتایج نشان داد ضریب همبستگی (38/0) به دست آمد که در سطح 01/0 معنادار بود. بر این اساس بین کیفیت زندگی و انگیزش پیشرفت رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:09
Last Modified: 05 Nov 2019 11:09
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10152

Actions (login required)

View Item View Item