رابطه سبك هاي تفكر با پيشرفت تحصيلي هنرجويان هنرستان هاي فني حرفه اي شهرستان گرگان

قلی نژاد, محمد تقی (2016) رابطه سبك هاي تفكر با پيشرفت تحصيلي هنرجويان هنرستان هاي فني حرفه اي شهرستان گرگان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
084.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه سبك هاي تفكر با پيشرفت تحصيلي هنرجويان هنرستان هاي فني حرفه اي شهرستان گرگان
Persian Abstract: امروزه در نظام‌های تعلیم و تربیتی توجه زیادی به پرورش مهارت‌های تفکر می‌شود و کودکان آموزش می‌بینند که چگونه با استفاده از فکر خود زندگی کنند. بنابراین به نظر می‌رسد شناخت سبک‌های تفکر به‌ عنوان الگو و روش ترجیحی فرد در استدلال، ارزیابی و قضاوتو کاربرد آن در زندگی روزمره و در زمینه‌های متفاوت می‌تواند روشنگر باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بين سبك هاي تفكر با پيشرفت تحصيلي هنرجويان هنرستان هاي فني حرفه اي شهرستان گرگان مي باشد. جامعه آماری اين پژوهش 2500 نفر هنر جو كه بر اساس جدول مورگان 210 نفر به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده هاي پژوهش ازطریق پرسشنامه سبك هاي تفكر استرنبرگ و هم چنین معدل نمرات هنرجویان گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین سبک های تفکر اجرایی ، قانونگذارانه و قضایی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد .در بررسی تفاوت ، بین میانگین نمرات سبک های تفکر هنرجویان دختر وپسر نتایج نشان می دهدکه دختران و پسران در سبک های تفکر قضایی و قانونگذارانه بایکدیگر تفاوت دارند اما درسبک تفکر اجرایی بین دختران و پسران تفاوتی دیده نشد. در نتیجه می توان گفت بین سبك هاي تفكربا پيشرفت تحصيلي هنرجويان هنرستان هاي فني حرفه اي شهرستان گرگان رابطه معنی داری وجود دارد یعنی هر چه سبک تفکر قانونگذار، سبک تفکر اجرایی و سبک تفکر قضاوتی در هنرجويان بیشتر باشد، انگیزش پیشرفت تحصیلی او بیشتر است..
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 05:33
Last Modified: 05 Nov 2019 05:33
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10182

Actions (login required)

View Item View Item