رابطه شيوه¬هاي فرزندپروری با شادکامی در دانش‏آموزان دبیرستان‌های شهر تهران

جعفری, عیسی and اسماعيلي, علي and خرازیان, مریم and حشمتي, رسول (2016) رابطه شيوه¬هاي فرزندپروری با شادکامی در دانش‏آموزان دبیرستان‌های شهر تهران. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
094.pdf

Download (860kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه شيوه¬هاي فرزندپروری با شادکامی در دانش‏آموزان دبیرستان‌های شهر تهران
Persian Abstract: هدف اين پژوهش، بررسي ارتباط شيوه¬هاي فرزندپروری با شادکامی در دانش¬آموزان بود. روش اين پژوهش، توصيفي – همبستگي و جامعه آماري آن کليه دانش‏آموزان دبیرستان‌های شهر تهران بود. داده‌هاي تحقيق از 120 دانش¬آموز که با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه¬اي انتخاب شدند، جمع‌آوري گرديد. براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسش‌نامه فرزندپروری یانگ (YPI) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که نتایج نشان دادند که بين شیوه¬های فرزندپروری با همه¬ عوامل شادکامی ارتباط مثبت معنادار دارد. شیوه¬ فرزندپروری سهل¬گیرانه از عوامل شیوه¬های فرزندپروری با همه¬ عوامل شادکامی به¬جز عزت‌نفس و رضایت خاطر رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همچنین شیوه¬ فرزندپروري مستبدانه از عوامل شیوه¬های فرزندپروري با همه¬عوامل شادکامی بجز رضایت از زندگی و رضایت خاطر ارتباط منفی معنادار وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد که شیوه¬های فرزندپروری با توان بالايي قادر به پيش‌بيني شادکامي در دانش¬آموزان مي¬باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:24
Last Modified: 02 Dec 2019 10:24
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10192

Actions (login required)

View Item View Item