رابطه ی نگرش های ناکارآمد و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گنبدکاووس

محمودزاده, سپیده and نریمانی, پروفسور محمد (2016) رابطه ی نگرش های ناکارآمد و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گنبدکاووس. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0360.pdf

Download (582kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه ی نگرش های ناکارآمد و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گنبدکاووس
Persian Abstract: هدف از انجام اين تحقيق بررسي رابطه بين نگرشهاي ناكارآمد و عزت نفس در بين دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گنبدکاووس بود. . به دليل بالا بودن تعداد كل دانش آموزان 120 نفر( 60 دختر و 60پسر) را به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب نموده ايم كه به صورت نمونه گيري خوشه ای انتخاب شدند.به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه نگرش هاي ناكارآمد ( 40 DAS) و عزت نفس كوپر اسميت استفاده شد و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spssانجام گردید.يافته هاي تحقيق داد كه بين نگرشهاي ناكارآمد در دختران و پسران مورد مطالعه تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين در مقياسهاي كامل طلبي ، نياز به تائيد ديگران، نياز به راضي كردن ديگران بين آنها تفاوتي وجود نداشته و در مقياس آسيب پذيري ارزشيابي عملكرد تفاوت وجود دارد؛ ميانگين نمرات پسران در مقياس كامل طلبي بالاتر از دختران بوده و ميانگين نمرات دختران در مقياسهاي نياز به تائيد ديگران ، نياز به راضي كردن ديگران ، آسيب پذيري ارزشيابي عملكرد، نگرش ناكارآمد كل بيشتر از پسران است؛ ؛همچنین نتايج نشان مي دهد كه بين كليه مقياسهاي عزت نفس و نگرش هاي ناكارآمد رابطه معناداري وجود ندارد و اينكه عزت نفس افراد نقشي در نوع نگرش آنان نسبت به مسائل زندگي ندارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:34
Last Modified: 02 Dec 2019 10:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10218

Actions (login required)

View Item View Item