مطالعه تأثیر 24 ساعت بی‌خوابی ارادی بر توانایی های جسمانی پسران

معمارباشی, عباس and میرزاپور, شهریار (2016) مطالعه تأثیر 24 ساعت بی‌خوابی ارادی بر توانایی های جسمانی پسران. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0365.pdf

Download (761kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: مطالعه تأثیر 24 ساعت بی‌خوابی ارادی بر توانایی های جسمانی پسران
Persian Abstract: زمینه و هدف: خواب از مسائل مهمی است که بر سلامت و عملکرد زندگی انسان تاثیر بسزایی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، تأثیر 24ساعت بی‌خوابی ارادی بر آزمون¬هاي عملکردي پسران مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: پژوهش حاضر از نوع كاربردي و از نوع نیمه تجربی می¬باشد. طرح تحقیق به روش بررسی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و تجربی می¬باشد. با استفاده از نمونه¬گیری تصادفی، تعداد30 نفر دانشجوی پسر انتخاب گردیدند. آزمودنی¬ها ابتدا زمان عکس¬العمل ديداري كامپيوتري، آزمون دوی رَست، چابکی و دوي سرعت را انجام دادند. بعد از 30 دقیقه استراحت، آزمون بروس بر روی تردمیل تا سرحد واماندگی انجام شد. این آزمونها پس از 24 ساعت بی¬خوابی ارادی و کنترل شده بر روی گروه تجربی و پس از 24 ساعت فعالیت معمولی و خواب کافی بر روی گروه کنترل تکرار شد. برای تحلیل آماري از آزمون آناليز كوواريانس در سطح معني¬داري 5 درصد استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد كه 24 ساعت محرومیت ارادی از خواب در دانشجویان موجب افزایش معنی¬داری در زمان عکس العمل دیداری، رکورد دو سرعت و چابکی و همچنین کاهش معنی¬دار متغیرهای توان هوازی بیشینه، توان بی هوازی بیشینه شده است. نتیجه¬گيري: از پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت بی‌خوابی تاثیر قابل ملاحظه¬ای بر زمان عکس العمل، عملکردهای هوازی، بی هوازی، سرعت، چابکی دانشجویان دارد لذا دانشجویان یا دانش¬آموزان ورزشکار بایستی استراحت کافی را قبل از تمرين و مسابقه داشته باشند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 05:42
Last Modified: 05 Nov 2019 05:42
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10224

Actions (login required)

View Item View Item