رابطه سبک های هویت با ابراز وجود در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی شهرستان شهریار

محمدی, علی جعفر (2016) رابطه سبک های هویت با ابراز وجود در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی شهرستان شهریار. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0370.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه سبک های هویت با ابراز وجود در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی شهرستان شهریار
Persian Abstract: پژوهش حاضر رابطه بین سبک های هویت با جرات ورزی در دانش آموزان پیش دانشگاهی پسر و دختر شهرستان شهریار در سال تحصیلی 93-92 مورد بررسی قرار داده است . جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان شهریار می باشد که از این جامعه تعداد 346 دانش آموز از طریق نمونه گیری خوشه ای از بین دبیرستانهای موجود انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر میانگین و انحراف استاندارد، از آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی، آزمون t، آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون همبستگی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی با جرات ورزی ، هویت هنجاری با جرات ورزی، رابطه مثبت و هویت اجتنابی- سردرگمی با جرات ورزی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد بین دختران و پسران در عامل های سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و اجتنابی سردرگمی، تفاوت معنی داری وجود ندارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 05:40
Last Modified: 05 Nov 2019 05:40
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10230

Actions (login required)

View Item View Item