شناسایی زودرس اختلالات یادگیری کودکان 3تا6 ساله ی مقطع مهدکودک و پیش دبستانی شهرستان چابکسر سال تحصیلی94-1393.

حسینیان, سپیده and پورشمسیان, کلثوم and پوراسمعیل دونا, سمانه (2016) شناسایی زودرس اختلالات یادگیری کودکان 3تا6 ساله ی مقطع مهدکودک و پیش دبستانی شهرستان چابکسر سال تحصیلی94-1393. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0124.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: شناسایی زودرس اختلالات یادگیری کودکان 3تا6 ساله ی مقطع مهدکودک و پیش دبستانی شهرستان چابکسر سال تحصیلی94-1393.
Persian Abstract: هدف این پژوهش بررسی نقش مهد کودک و مراکز پیش دبستانی در شناسایی زودرس کودکان دارای اختلالات یادگیری سال 94-1393 می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کودکان چابکسر تشکیل می دهند که در محدوده سنی 3 تا 6 سال قرار دارند. نمونه آماری این پژوهش شامل 50 نفر از کودکان دختر و پسر مقطع مهد کودک وپیش دبستانی که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و بررسی از چهار چک لیست به نامهای: 1. آزمون تشخیص توالی حافظه ی شنوایی- بیانی، 2. آزمون تشخیص شنوایی، 3. آزمون درک زبانی کودک از جملات امری همزمان، 4. آزمون سنجش صداها در اول، وسط وآخر کلمات تهیه و تنظیم شده توسط سیف نراقی و نادری استفاده گردید.در این پژوهش از آمار توصیفی جهت طبقه بندی کردن، خلاصه کردن وتهیه جداول و نمودارها واز آمار استنباطی در آزمونT برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد ونرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهشSPSS18می باشد.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین عملکرد نوآموزان در تشخیص توالی حافظه شنوایی-بیانی(کلمه) از طریق آزمون تحلیل واریانس یک راهه با توجه به سن شان تفاوت معنی داری وجود دارد.در مورد ارتباط بین عملکرد نوآموزان در تشخیص حافظه شنوایی بیانی(عدد) و درک زبانی از جملات امری همزمان و در تشخیص صدا از طریق آزمون تحلیل واریانس یک راهه با توجه به سن شان تفات معنی دار وجود ندارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 09:33
Last Modified: 02 Dec 2019 09:33
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10240

Actions (login required)

View Item View Item