پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس کیفیت زندگی و مولفه های آن

دشتی, ادریس and رمضانی, شکوفه and کریمیان پور, غفار (2016) پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس کیفیت زندگی و مولفه های آن. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0144.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس کیفیت زندگی و مولفه های آن
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی دانشگاهی و فرسودگی تحصیلی در بین دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 122 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده¬ ها با استفاده از دو پرسشنامه کیفیت زندگی دانشجویی سیرجی و همکاران (2010) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران(1999) گردآوری شد. پایایی هر دو پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 87/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین کیفیت زندگی دانشگاهی و فرسودگی تحصیلی رابطه معنی داری در جهت منفی وجود دارد و کیفیت زندگی دانشگاهی و ابعاد آن 21/0 درصد تغییرات فرسودگی تحصیلی را پیش بینی می کنند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:18
Last Modified: 05 Nov 2019 11:18
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10260

Actions (login required)

View Item View Item