اعتباریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه (MSPCI) در مشاوران مدارس

شریف, علی رضایی and شیخ الاسلامی, علی and رجب¬پور نیکنام, فاطمه (2016) اعتباریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه (MSPCI) در مشاوران مدارس. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0153.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اعتباریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه (MSPCI) در مشاوران مدارس
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف اعتیاریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی از نوع تحلیل عاملی بود. جامعه¬ی آماری پژوهش را مشاوران زن و مرد مدارس استان اردبیل و گیلان در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می¬دادند که از میان آنها 302 مشاور (157 زن و 145 مرد) با روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه¬ی صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه (MSPCI)، پرسشنامه¬ی هوش فرهنگی (CIQ) و پرسشنامه¬ی رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) استفاده شد. داده¬ها با استفاده از آزمون¬های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی به شیوه¬ی همسانی درونی نشان داد که اعتبار مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه از طریق آلفای کرونباخ 95/0 است. بررسی¬های مرتبط با روایی صوری، همزمان، پیش¬بین و سازه مؤید روایی مقیاس مذکور بود. یافته¬های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی همانند فرم اصلی نشان داد که این مقیاس دارای سه عامل دانش و مهارت¬های مراجع محوری، مهارت¬های غیرمرسوم و زبان دوّم و آگاهی و مهارت¬های درونگری است. بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می¬توان نتیجه گرفت که مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه، ابزاری قابل اعتماد و روا برای سنجش میزان صلاحیت چندفرهنگی مشاوران مدارس می¬باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:16
Last Modified: 05 Nov 2019 11:16
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10269

Actions (login required)

View Item View Item