بررسی ساختار عاملی مقیاس انطباق¬پذیری شغلی¬(CAAS) در دانش¬آموزان شهر اردبیل

رضایی شریف, علی and شیخ الاسلامی, علی and رئیس زاده, مهدیه (2016) بررسی ساختار عاملی مقیاس انطباق¬پذیری شغلی¬(CAAS) در دانش¬آموزان شهر اردبیل. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0163.pdf

Download (779kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی ساختار عاملی مقیاس انطباق¬پذیری شغلی¬(CAAS) در دانش¬آموزان شهر اردبیل
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس انطباق¬پذیری شغلی(CAAS) در دانش¬آموزان شهر اردبیل انجام گرفت. کلیه¬ی دانش¬آموزان دوره ¬ی دوم متوسطه¬¬ی شهر اردبیل درسال تحصیل95- 1394 جامعه¬ی آماری این پژوهش را تشکیل می دادند که ازمیان آن¬ها با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای، 350 دانش¬آموز( 175 دختر و 175 پسر) به عنوان نمونه انتخاب شده وبه پرسشنامه¬های مقیاس انطباق¬پذیری شغلی ساویکاس و پرسشنامه¬ی سازگاری دانش¬¬آموزان دبیرستانی سینها و سینگ پاسخ دادند. داده¬ها با استفاده از آزمون¬های تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد مقیاس انطباق پذیری شغلی دارای چهار عامل دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد بنفس است. همسانی درونی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. همچنین مقیاس انطباق¬پذیری شغلی با مقیاس سازگاری دانش¬آموزان دبیرستانی همبستگی مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج این پژوهش می¬توان گفت مقیاس انطباق¬پذیری شغلی، ابزاری معتبر و مناسب برای سنجش میزان انطباق¬پذیری شغلی دانش¬آموزان می باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:20
Last Modified: 05 Nov 2019 11:20
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10279

Actions (login required)

View Item View Item