ارزیابی برنامه درسی کتاب علوم تجربی پایه هشتم در سال تحصیلی95-94 براساس الگوی فرانسیس کلاین

رضایی شریف, فاطمه and رشیدی فر, عبّاس and پروری, امین (2016) ارزیابی برنامه درسی کتاب علوم تجربی پایه هشتم در سال تحصیلی95-94 براساس الگوی فرانسیس کلاین. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0165.pdf

Download (766kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: ارزیابی برنامه درسی کتاب علوم تجربی پایه هشتم در سال تحصیلی95-94 براساس الگوی فرانسیس کلاین
Persian Abstract: پژوهش حاضر به ارزیابی برنامه درسی کتاب علوم تجربی پایه هشتم در سال تحصیلی95-94 براساس الگوی فرانسیس کلاین می پردازد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دبیران علوم تجربی شهرستان مرند به تعداد 80 نفر می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش از طریق جدول تعیین حجم نمونه که موسوم به جدول مورگان می باشد به تعداد 66 نفر به ترتیب 39 نفر زن 27 نفر مرد طبق شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته به روش دلفی با ضریب پایایی 96/. و با روایی تائید شده از طریق نظر متخصصان می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از 9 عنصر برنامه درسی فرانسیس کلاین در کتاب علوم تجربی پایه هشتم 6 عنصر: هدف، محتوا، فعالیت های یادگیری، روشهای یادگیری، گروهبندی و زمان از مطلوبیت لازم برخوردار بوده و3 عنصر موّاد و منابع، مکان و ارزشیابی از مطلوبیت لازم بر خوردار نیست.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:26
Last Modified: 05 Nov 2019 11:26
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10281

Actions (login required)

View Item View Item