ارتباط اشتیاق شغلی با پنج عامل بزرگ شخصیتی و سلامت روانی دبیران آموزش وپرورش شهرستان نیر

زادیونس, صیاد and رزاقی, عیسی and حدیثی, افشین (2016) ارتباط اشتیاق شغلی با پنج عامل بزرگ شخصیتی و سلامت روانی دبیران آموزش وپرورش شهرستان نیر. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0168.pdf

Download (803kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: ارتباط اشتیاق شغلی با پنج عامل بزرگ شخصیتی و سلامت روانی دبیران آموزش وپرورش شهرستان نیر
Persian Abstract: هدف اين تحقيق بررسي ارتباط اشتياق شغلي با پنج عامل بزرگ شخصيتي و سلامت رواني دبیران شهرستان نير بود. براي اين منظور تعداد 116 نفر(53مرد، 63 زن) از دبيران شهرستان نير (كل دبيران) انتخاب شدند. براي بررسي ويژگي¬هاي شخصيتي از پرشسنامه فرم كوتاه و 60 سوالي NEO، سلامت رواني از پرسشنامه 28سوالي سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) و اشتياق شغلي از پرسشنامه 17 سوالي مقياس اشتياق شغلي دانشگاه اوترخت (UWES) استفاده شد. براي تحليل داده¬ها از روش¬هاي آماري فراواني، توزيع، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد، همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج نشان داد رابطه معني داري بين ويژگی¬¬هاي شخصيتي وجداني بودن (555/.=r)، نوروتیسیسم (403/.- =r)، برونگرایی (381/.=r)، دلپذیری (377/.=r) با اشتیاق شغلی وجود دارد (001/.>p)، همچنین سلامت روانی با اشتیاق شغلی(314/.=r)، سلامت روانی با قدرت (261/.=r)، تعهد (281/.=r)، جذب (278/.=r)، رابطه معنی دار نشان داد(001/.>p)، و رابطه معنی داری بین ویژگی های شخصیتی وجدانی بودن (208/.=r)، دلپذیری (234/.=r)، (001/.>p) برونگرایی (478/.=r) و نوروتیسیسم (538/.-=r) بدست آمد (001/.>p).
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:26
Last Modified: 05 Nov 2019 11:26
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10284

Actions (login required)

View Item View Item