اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر دلزدگی تحصیلی

زمانی امیرزکریا, رباب and فضیلت پور, مسعود and توحیدی, افسانه (2016) اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر دلزدگی تحصیلی. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0170.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر دلزدگی تحصیلی
Persian Abstract: هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر دلزدگی تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی و طرح مورد استفاده پیش¬آزمون - پس¬آزمون با گروه مداخله و کنترل بود. جامعه پژوهش عبارت بود از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی شاغل به تحصیل و مقیم در خوابگاه¬های دانشگاه شهید باهنر کرمان، که از بین آن¬ها 55 نفر بوسیله پرسشنامه دلزدگی تحصیلی دلاورپور غربالگری و انتخاب شدند. این افراد به طور نمونه¬گیری در دسترس در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند.گروه مداخله به مدت هشت هفته در جلسات آموزشی مشارکت نمودند و قبل و بعد از مداخله پرسشنامه¬های دلزدگی تحصیلی دلاورپور، ذهن¬آگاهی فرایبورگ اجرا شد. برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد و نتایج بیانگر این بود که آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر کاهش دلزدگی تحصیلی معنادار است. و نتایج نشان داد که آموزش ذهن-آگاهی بر کاهش دلزدگی تحصیلی اثر بخشی مثبت دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:25
Last Modified: 05 Nov 2019 11:25
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10286

Actions (login required)

View Item View Item