روشهای موثر مشارکت بین اولیا ومدارس

سعیدیان تبار, یوسف (2016) روشهای موثر مشارکت بین اولیا ومدارس. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0173.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: روشهای موثر مشارکت بین اولیا ومدارس
Persian Abstract: مشارکت، همواره یکی از ابزارهای مهم زندگی انسانها بوده است .ادیان الهی و مذاهب گوناگون ، مشارکت را زمینه ای برای کوشش های عبادی و سیاسی پیروان خود می دانند و آن را به مانند نوعی ابزار نیرومند اداری و سیاسی می پذیرند. مشاركت جدي خانواده و مدرسه هميشه مورد توجه متخصصان امر آموزش و پرورش و خانواده ها بوده است. اما گاهي مواقع عدم شناخت اولياء از اهداف وكاركردهاي مدرسه منجر مي شود ارتباط وهمكاري بين خانواده و مدرسه به درستي انجام نشود درحالي كه مشاركت واقعي زماني صورت مي گيرد كه خانواده در امور مدرسه درگير شوند و مدرسه نيز خانواده را همراه و هميارخود ببيند اين پژوهش با بررسي شيوه هاي بهينه در مشاركت اثر بخش اوليا و مردم در مدارس و با روش پيمايشي صورت گرفته است. حجم جامعه آماري اين تحقيق مديران مدارس و اولياي دانش‏آموزان و حجم نمونه آماري به كمك جدول تعيين حجم مورگان می باشد كه با روش تصادفي خوشه اي انتخاب شده است. پژوهشگر در اين پژوهش در پي آن است كه تأثير مؤلفه هاي فرهنگ، فناوري اطلاعات، بعد مالي، آموزش و ارتباطات را بر جذب مشاركت اوليا بررسي نمايد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است كه در مقياس پنج درجه اي ليكرت تهيه شده و ضريب اعتبار بر اساس آلفاي كرانباخ به دست آمده . داده هاي حاصل، به وسيله آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، جدول و نمودار) و آمار استنباطي(T تك نمونه اي ) محاسبه و تجزيه و تحليل شده است. يافته هاي پژوهش نشان ميدهد كه از ديدگاه مديران و اولياء رابطه معناداري بين مشاركت با فرهنگ، فناوري اطلاعات، ابعاد مالي، آموزش و ارتباطات كادر اجرايي با اولياء وجود دارد.پژوهش ها نشان داده است هرقدر والدين در مسائل مدرسه فرزندانشان بيشتر مشاركت داشته باشند، پيشرفت تحصيلي كودك افزايش مي يابد.بنابراين، تقويت مشاركت خانواده و مدرسه از پيش نيازهاي يك برنامه ي مؤثر است كه بايد مورد توجه قرارگيرد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:29
Last Modified: 05 Nov 2019 11:29
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10289

Actions (login required)

View Item View Item