بررسی رابطۀ خوش بینی ـ بدبینی با انگیزش پیشرفت در دانش‏ آموزان مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه

سلیمانی, اسماعیل and موسوی, مهین and جعفرزاده, لیلی (2016) بررسی رابطۀ خوش بینی ـ بدبینی با انگیزش پیشرفت در دانش‏ آموزان مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0175.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطۀ خوش بینی ـ بدبینی با انگیزش پیشرفت در دانش‏ آموزان مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه
Persian Abstract: هدف از اين مطالعه، بررسي رابطه خوش بيني و بدبینی با انگیزش پيشرفت در دانش‏آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه بود. نوع پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‏آموزان متوسطه دوم شهر ارومیه بود که براساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 165 دانش‏آموز انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور و مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد. روش مطالعه همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین رابطه بین متغیرهای مورد پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان دادکه بین خوش بینی با انگیزه پیشرفت بالا (001/0≥p) و همچنین بدبینی با انگیزه پیشرفت پایین (001/0≥p) رابطه مثبت و معناداری از لحاظ آماری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش خوش بینی، انگیزش پیشرفت بیشتر و با افزایش بدبینی، انگیزش پیشرفت کمتر می شود. براساس نتایج حاصله می توان نتیجه گیری نمود که با ایجاد زمینه های افزایش خوش بینی دانش‏آموزان می توان انگیزش پیشرفت آنان را ارتقا بخشید.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:30
Last Modified: 05 Nov 2019 11:30
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10291

Actions (login required)

View Item View Item