بررسی رابطه خوش بینی علمی ورفتار مدنی – تحصیلی در معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر کرج

رستگار, احمد and کباری, صدیقه (2016) بررسی رابطه خوش بینی علمی ورفتار مدنی – تحصیلی در معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر کرج. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0194.pdf

Download (936kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه خوش بینی علمی ورفتار مدنی – تحصیلی در معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر کرج
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه خوشبینی علمی و رفتار مدنی -تحصیلی معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر کرج می باشد. اين پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضرکلیه معلمان ابتدایی ناحیه دو اموزش وپرورش شهر کرج در سال تحصیلی94-93 می باشد که تعداد شان1203 نفر هستند. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان تعداد 291 نفرانتخاب گردید.ابزار اندازه گیری دراین پژوهش برای سنجش رفتار مدنی – تحصیلی از پرسشنامه 21 سوال گل پرور (1387) که داری سه زیر مقیاس پای بندی یه قواعد (8 سوال ) باری رسانده و مشارکت اجتماعی (10 سوال ) و روابط صمیمانه (3 سوال ) استفاده شد.. تحقیق حاضرر الفای کرونباخ سه زیر مقیاس پرسشنامه به ترتیب 69/0 ،63/0 ،68/0 به دست امد . پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلمان : این پرسشنامه شامل 24 ماده است. 6 ماده اول اعتماد به دانش آموزان و والدین را می سنجد. 6 ماده بعدی (از ماده 7 تا 12 ) تأکید تحصیلی را مورد ارزیابی قرار می دهد و 12 ماده انتهای پرسشنامه به خودکارآمدی معلم اختصاص دارد. در جدیدترین پژوهش روی این پرسشنامه توسط بیرد وهمکاران ( 2010 ) ضرایب قابل اعتماد برای هر یک از خرده مقیاس های اعتماد، تأکید و خودکارآمدی معلم، به ترتیب 8/0 ،71/0 ،73/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت معنادار آماري بین خوش بینی علمی معلمان و رفتار مدنی -تحصیلی انان وجود دارد. همچنین رفتار مدنی -تحصیلی از طریق مولفه های خوش بینی علمی بین معلمان آموزش و پرورش ابتدایی ناحیه دو شهر کرج قابل پیش بینی است .
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 10 Nov 2019 06:21
Last Modified: 10 Nov 2019 06:21
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10310

Actions (login required)

View Item View Item