تأثیر روان درمانی بین فردی بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان

میکاییلی, نیلوفر and رحیمی, ندا (2016) تأثیر روان درمانی بین فردی بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0375.pdf

Download (770kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تأثیر روان درمانی بین فردی بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان
Persian Abstract: در این پژوهش تأثیر روان درمانی بین فردی بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر دارای فوبی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه¬ی آماری این پژوهش شامل کلیه¬ی دانش آموزان دختر داراي فوبي اجتماعي شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 93-1392 بود. برای نمونه¬گیری ابتدا 400 دانش آموز به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای از جامعه آماری انتخاب شده و پرسشنامه فوبي اجتماعي بر روي آنان انجام شد. سپس از بین افراد دارای فوبی اجتماعی(بر اساس نقطه برش)، 34 آزمودنی به صورت تصادفی ساده انتخاب و به طور کاملاً تصادفی در یک گروه آزمایشی (17 نفر)، و یک گروه کنترل (17 نفر)، قرار داده شدند. طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود علاوه بر پرسشنامه فوبي اجتماعي از پرسشنامه اضطراب و افسردگي بك در پيش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پس از اتخاب تصادفی گروه¬های آزمایش و گواه، مداخله¬ آزمایشی (روان درمانی میان فردی) بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه¬ای اجرا گردید. آزمودنی¬های گروه کنترل مداخله¬ای دریافت نکردند. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده علاوه بر آمار توصيفي از آزمون تحليل واريانس چندمتغيري (مانوا) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده¬ها نشان داد که روان درمانی میان فردی باعث کاهش اضطراب و افسردگی و فوبی اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است (p< 0/001). اين نتايج از بكارگيري روان درماني بين فردي به عنوان روش موثري در كاهش اضطراب و افسردگي دانش آموزان حمايت مي نمايد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 10 Nov 2019 06:50
Last Modified: 10 Nov 2019 06:50
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10332

Actions (login required)

View Item View Item