اثربخشی آموزش مقابله با استرس به روش شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی در دانش آموزان تیزهوش

ناظمی, عالیه and جعفری بنفشه درق, علی (2016) اثربخشی آموزش مقابله با استرس به روش شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی در دانش آموزان تیزهوش. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0378.pdf

Download (955kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثربخشی آموزش مقابله با استرس به روش شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی در دانش آموزان تیزهوش
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مقابله با استرس به روش شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی در دانش آموزان تیزهوش اجرا شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تیز هوشان شهر اردبیل بودند. از بین آنها 32 نفر بصورت به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. ابتدا پرسشنامه های افسردگی بک و اضطراب بک به عنوان پیش آزمون روی نمونه ها اجرا شد. سپس برنامه آموزشی مقابله با استرس به روش شناختی-رفتاری به مدت 9 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس همان مقیاسها به عنوان پس آزمون مجدداً اجرا شدند. نتایج آزمون آنکوا نشان داد که میانگین نمره کل افسردگی و اضطراب پس از مداخله، اختلاف معنی داری بین دو گروه نشان داد (01/0>P). یافته های پژوهش حاکی از آن است که آموزش مقابله با استرس به روش شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب و افسردگی در دانش آموزان تیزهوش موثر بوده است و این روش می تواند به عنوان یک روش مداخله ای موثر برای دانش آموزان تیزهوش به کار رود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 09:35
Last Modified: 02 Dec 2019 09:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10335

Actions (login required)

View Item View Item