رابطه هوش هیجانی با شادکامی دردانش آموزان دختر دبیرستانی شهر شوشتر

هارونی پور, اکرم and عرفانی, محمود (2016) رابطه هوش هیجانی با شادکامی دردانش آموزان دختر دبیرستانی شهر شوشتر. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0381.pdf

Download (572kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه هوش هیجانی با شادکامی دردانش آموزان دختر دبیرستانی شهر شوشتر
Persian Abstract: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان شوشتر انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستَگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوشتر در سال تحصیلی94-1393 می باشد. حجم جامعه شامل 600 دانش آموز که با استفاده از جدول مورگان تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه به شیوه تصادفی ساده از بین دانش آموزان دبیرستانی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز و پرسشنامه شادکامی اکسفورد استفاده گردید.جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین هوش هیجانی و شادکامی با ضریب همبستگی (340/0r) بین دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان شوشتر است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 09:47
Last Modified: 02 Dec 2019 09:47
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10338

Actions (login required)

View Item View Item