بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با خود نظم جویی هیجان در دانش آموزان مقطع دبیرستان

موسی زاده, توکل and خداویردی پور, بهزاد (2016) بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با خود نظم جویی هیجان در دانش آموزان مقطع دبیرستان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0384.pdf

Download (721kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با خود نظم جویی هیجان در دانش آموزان مقطع دبیرستان
Persian Abstract: هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با خود نظم جویی هیجان در دانش آموزان مقطع دبیرستان بود. روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آمای پژوهش شامل دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان کوثر در سال تحصیلی 95-94 بود. روش نمونه گیری پژوهش حاضر بصورت خوشه ای چند مرحله ای بود و با این روش تعداد 90 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی و مقیاس تنظیم هیجانی جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و با بهره گیری از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد. نتایج نشان داد بین استفاده از شبکه های اجتماعی با ارزیابی مجدد و فرونشانی رابطه منفی معناداری بدست آمد (05/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد ارزیابی مجدد می تواند تغییرات مربوط به استفاده از شبکه های اجتماعی را در دانش آموزان به صورت معنی داری پیش بینی کند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت خود نظم جویی هیجان از عوامل تاثیر گذار در استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانش آموزان می باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 09:54
Last Modified: 02 Dec 2019 09:54
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10342

Actions (login required)

View Item View Item