بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی بر خودپنداره و خودکارآمدی در دختران دانش آموز مضطرب

نصرتی, نرگس and کاظمی, دکتر رضا and ابوالقاسمی, دکتر عباس (2016) بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی بر خودپنداره و خودکارآمدی در دختران دانش آموز مضطرب. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0404.pdf

Download (906kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی تاثیر آموزش جرات ورزی بر خودپنداره و خودکارآمدی در دختران دانش آموز مضطرب
Persian Abstract: این تحقیق، بمنظور بررسی میزان اثربخشی آموزشی جرات ورزی بر خودپنداره و خودکارآمدی دانش آموزان دختر مضطرب می باشد. روش این پژوهش از نوع طرح آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود که در آن جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی) اول، دوم، سوم(منطقه یک شهر اردبیل که در سال 1392-1391 در این شهر مشغول به تحصیل بوده اند تعداد آنها 2800نفر بود و نمونه ای شامل 20 نفر از دانش آموزان مضطرب که با پرسشنامه اضطراب کتل تشخیص داده شده بودند انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه آموزش جرأت ورزی (20)نفر، و گروه کنترل (20)نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. و اطلاعات از طریق پرسشنامه خودپنداره راجرز و خودکارآمدی شرر جمع آوری، و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA) )بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش خودپنداره و خودکارآمدی و کاهش اضطراب با آموزش جرات ورزی رابطه معناداری دارد. بنابراین آموزش جرات ورزی به عنوان یک مداخله تربیتی در افزایش خودپنداره و خودکارآمدی و کاهش اضطراب دانش آموزان موثر بوده است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:06
Last Modified: 02 Dec 2019 10:06
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10362

Actions (login required)

View Item View Item