رابطه سبک های یادگیری با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه فرزانگان شهر شیراز

نوحی, سعیده and قادری, زهرا (2016) رابطه سبک های یادگیری با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه فرزانگان شهر شیراز. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0411.pdf

Download (872kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه سبک های یادگیری با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان متوسطه فرزانگان شهر شیراز
Persian Abstract: فرسودگی تحصیلی از عوامل مهم تاثیر گذار و کاهش دهنده عملکرد تحصیلی دانش آموزان است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه سبک های یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانش اموزان است. روش این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و از رگرسیون گام به گام برای تحلیل نتایج استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان متوسطه فرزانگان شیراز تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 200 نفر انتخاب شد و به پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی مسلش و سبک های یادگیری کلب پاسخ دادند. یافته ها نشان داد سبک های یادگیری جذب کننده با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس معنا دار دارند. سبکهای یادگیری جذب کننده و همگرا به طور معنیدار قادر به پیشبینی فرسودگی تحصیلی می‌باشند. نتایج نشان داد هنگامی که سبک یادگیری جذب کننده افزایش یابد نیز فرسودگی تحصیلی کاهش می یابد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:14
Last Modified: 02 Dec 2019 10:14
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10370

Actions (login required)

View Item View Item