رابطه ی سبک های شناختی(نوگرا و نوگریز) با هیجان های تحصیلی(مثبت) در دانشجویان دختر

نوروزی, فریده and نیوشا, بهشته and اسدزاده, حسن (2016) رابطه ی سبک های شناختی(نوگرا و نوگریز) با هیجان های تحصیلی(مثبت) در دانشجویان دختر. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0415.pdf

Download (883kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه ی سبک های شناختی(نوگرا و نوگریز) با هیجان های تحصیلی(مثبت) در دانشجویان دختر
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های شناختی نوگرا و نوگریز با هیجانات تحصیلی(مثبت) انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه ساوه در سال تحصیلی 92-93 بود که گروه نمونه ای به تعداد 146 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین آن ها انتخاب و پرسشنامه های سبک های شناختی کرتون و هیجان های تحصیلی پکران بر روی آن ها به اجرا درآمد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. داده های به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها پس از تصحیح و نمره گذاری با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به وسیله ی نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت و یافته ها نشان داد که دو سبک "نوگرا" و "نوگریز"، تقریبا 2/15 درصد از تغییرات "هیجانات مثبت تحصیلی" دانشجویان را تبیین می کنند اما در تحلیل ضرایب مشخص شد که تنها ضریب مربوط به "سبک نوگریز" در سطح 01/0 معنی دار است. به عبارت دیگر در مدل رگرسیونی، تنها سبک شناختی "نوگریز" ، قادر به پیش بینی معنی دار "هیجانات مثبت تحصیلی" دانشجویان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از بین سبک های شناختی، سبک شناختی نوگریز بیشترین تأثیر را در هیجانات تحصیلی مثبت دانشجویان داشته است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:11
Last Modified: 02 Dec 2019 10:11
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10374

Actions (login required)

View Item View Item