نقش وابستگي به اينترنت بر کنترل عواطف و کارکرد تحصيلي دختران نوجوان

وفائی, طیبه (2016) نقش وابستگي به اينترنت بر کنترل عواطف و کارکرد تحصيلي دختران نوجوان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0416.pdf

Download (739kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش وابستگي به اينترنت بر کنترل عواطف و کارکرد تحصيلي دختران نوجوان
Persian Abstract: شمار کاربران اینترنت روز به روز در حال افزایش است، بدین منظور مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر وابستگی به اینترنت بر کنترل عواطف (خشم، افسردگی، اضطراب و عاطفه مثبت) و کارکرد تحصیلی نوجوانان دختر طراحی و اجرا گردیده است. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آباده بوده که تعداد 100 نفر نمونه و به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مشخصات دموگرافیک، معدل، پرسشنامه وابستگی به اینترنت یانگ و کنترل عواطف (ACS) استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین وابستگی به اینترنت با افسردگی و اضطراب رابطه معنادار وجود دارد. بین وابستگی به اینترنت با خشم، عاطفه مثبت و کارکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد. نتایج حاکی از آن است که وابستگی به اینترنت می تواند از عوامل موثر بر میزان کنترل افسردگی و اضطراب دختران نوجوان باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:11
Last Modified: 02 Dec 2019 10:11
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10375

Actions (login required)

View Item View Item