بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان متوسطه

ثابت خواه فومنی, صدیقه and فرج پور کمسری, سمیه and چهرنوازی کار, محدثه and ندیم قاضیانی, فریبا (2019) بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان متوسطه. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00056-AB.pdf

Download (385kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان متوسطه
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستانی شهر فومن در سال 1396-1397 بودند و نمونه پژوهش به حجم 280 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های جهت گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی بود که از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند. آزمون های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون خطی بود. نتایج پژوهش نشان داد که جهت گیری هدف توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی را در سطح معنی داردارد. خود تنظیمی توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی را دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 06:12
Last Modified: 08 Dec 2019 06:12
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10444

Actions (login required)

View Item View Item