بررسی ميزان اميد در بين دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر بناب و راههاي ارتقاء آن

صلب صیادی, لیلا and محمدزاده, فاطمه (2019) بررسی ميزان اميد در بين دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر بناب و راههاي ارتقاء آن. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00083-AD.pdf

Download (434kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی ميزان اميد در بين دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر بناب و راههاي ارتقاء آن
Persian Abstract: ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرسی میزان امید و راههای ارتقاء آن در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر بناب می‌پردازد. امید به زندگی بعنوان ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫـﺎﻱ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ محسوب می‌شود. این تحقیق به روش توصیفی از نوع پیمایش صورت گرفته است و جامعه آماری آن کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر بناب است که براساس فرمول نمونه‌گیری کوکران 350 نفر دانش‌آموز بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که نمونه‌ها به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب گردیدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه گردآوری شد: برای اندازه‌گیری میزان امید از پرسشنامه استاندارد اسنایدر استفاده شد. برای اندازه‌گیری متغیرهای مستقل نیز با استفاده از نظریات و پیشینه‌های مطالعه شده پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای در قالب طیف لیکرت طراحی گردید. اعتبار ابزارها با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آنها نیز با آلفای کرونباخ سنجیده شد و مشخص گردید که ابزارها معتبر و پایا هستند. برای تحلیل داده‌های بدست آمده از نرم افزار آماری spss نسخه 20 استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان امید با متغیرهای مقبولیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، پایبندی به اعتقادات دینی دارای همبستگی مثبت می‌باشد ولی با متغیر محرومیت نسبی دارای همبستگی منفی می‌باشد. میزان امید براساس جنسیت دانش‌آموزان نیز معنی‌دار بدست آمد و دانش‌آموزان پسر بیشتر از دانش‌آموزان دختر امیدوار بودند. همچنین دانش‌آموزان پایگاه اقتصادی اجتماعی بالا نیز بیشتر از دو گروه دیگر به زندگی و آینده امید داشتند. در نهایت تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 26 درصد از تغییرات متغیر ملاک یعنی امید توسط متغیرهای پیش‌بین قابل تبیین است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 06:46
Last Modified: 08 Dec 2019 06:46
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10450

Actions (login required)

View Item View Item