اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور بر باورهای انگیزشی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

جعفرپور, مهناز and زارعی, حیدرعلی (2019) اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور بر باورهای انگیزشی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00087-AC.pdf

Download (442kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور بر باورهای انگیزشی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور بر باورهای انگیزشی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مدارس ابتدایی شهر خوی به تعداد 1760 نفر در سال تحصیلی 98-1397 بود. از این جامعه، نمونه ای به حجم 30 نفر از طریق اجرای پرسشنامه براساس معیارهای ورود به مطالعه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. شرکت کنندگان دو گروه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) را تکمیل و سپس آزمودنی های گروه آزمایش طی 8 جلسه 50 دقیقه ای هفته ای 1 جلسه تحت آموزش های مربوط به رویکرد آموزش مغزمحور قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در برنامه SPSS نسخه 20 انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که آموزش یادگیری مغز محور منجر به تفاوت معنی‌دار بین گروه‌ها در باورهای انگیزشی (76/0=2, 01/24F=) دانش آموزان شامل خودکارآمدی (46/0=2, 70/21F=)، ارزشگذاری درونی (66/0=2, 39/48F=) و اضطراب امتحان (25/0=2, 17/8F=) شده است. با توجه به یافته های می توان مطرح کرد که آموزش یادگیری مغزمحور بر باورهای انگیزشی دانش آموزان موثر است و منجر به افزایش میانگین نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در متغیرهای خودکارآمدی و ارزشگذاری درونی و همچنین کاهش میانگین نمرات اضطراب امتحان می گردد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 06:45
Last Modified: 08 Dec 2019 06:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10452

Actions (login required)

View Item View Item