بررسی رابطه میزان خودکارآمدی و خودنظم دهی با میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان منطقه14شهر تهران

ملکی, مجید and شامحمدی, فاروق (2019) بررسی رابطه میزان خودکارآمدی و خودنظم دهی با میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان منطقه14شهر تهران. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00116-AC.pdf

Download (357kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه میزان خودکارآمدی و خودنظم دهی با میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان منطقه14شهر تهران
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان خودنظم دهی و خودکارآمدی با میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه منطقه ۱۴ تهران بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد.تعداد 100 نفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه منطقه 14 تهران به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسش نامه خودکارآمدی باندورا (۲۰۰۰) و خود نظم‌دهی بوفارد و همکاران (۱۹۹۵) استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون، رگرسیون ) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین خودنظم دهی و ابعاد آن (راهبرد شناختی و فراشناختی) با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین خودکارآمدی و ابعاد آن تجربه های موفق، تجربه های جانشینی، ترغیب های کلامی،حالات عاطفی و حالات فیزیکی با پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون همچنین نشان داد که از بین ابعاد خودنظم دهی، هر دو بعد آن راهبرد فراشناختی و راهبرد شناختی توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان را دارند. نتایج همچنین نشان داد که دو بعد تجربه های موفق و ترغیب کلامی توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان را دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 06:50
Last Modified: 08 Dec 2019 06:50
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10459

Actions (login required)

View Item View Item